VVS Fagmann

VVS Fagmann er en medlemsorganisasjon, bestående av nærmere 600 selvstendige rørleggerbedrifter over hele landet.


I hverdagen som en dyktig fagmann og håndverker, har din Vvs Fagmann, i ditt nærområde, god produktkunnskap, bred erfaring og kompetanse. Din Vvs Fagmann kan gi deg verdifulle råd til gode løsninger, som skal vare over tid, ved både rehabilitering og nybygg.


Din VVS fagmann har fokus på blant annet fagområdene energi-økonomisering og vannbåren varme. Dette for bedre utnyttelse av blant annet energi og miljø.
 Ta derfor din VVS Fagmann med på råd allerede i startfasen av ditt prosjekt, for å oppnå et best mulig sluttresultat.


Rørlegger 24-7 AS er medlem av VVS Fagmann.