Mesterbedrift

Rørlegger 24-7 AS er en godkjent mesterbedrift og er registrert i mesterbrevregisteret.

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.

Formålet med ordningen er å:

  • Sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene.
  • Sikre etablering og sunn drift av bedriftene.
  • Ivareta forbrukernes interesser.


Nærings- og handelsdepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står Mesterbrevnemndas sekretariat for.

Les gjerne mer om sentrale forskrifter til loven.
Ellers finnes mer informasjon rundt mesterbrev på www.mesterbrev.no